02:10, 29/10/2019

Kiểm tra cải cách tài chính công tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Năm qua, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hoà đã ban hành kế hoạch tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đề ra các mục tiêu phấn đấu theo lộ trình.

Sáng 29-10, ông Vĩnh Thông - Giám đốc Sở Tài chính, tổ trưởng tổ kiểm tra số 5 thuộc Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà chủ trì kiểm tra chuyên đề lĩnh vực cải cách tài chính công tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH).


Năm qua, ngành LĐ-TB-XH đã ban hành kế hoạch tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đề ra các mục tiêu phấn đấu theo lộ trình. Đồng thời, chú ý thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, phân loại đơn vị thực hiện tự chủ tài chính, khoán chi tài chính, trích lập các quỹ, khảo sát chỉ số hài lòng... theo Nghị định số 16/2015 và Nghị định số 141/2016 của Chính phủ; đồng thời thực hiện chương trình tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm theo Thông tư số 129/2017 của Bộ Tài chính.

 

Ông Vĩnh Thông kết luận.
Ông Vĩnh Thông kết luận.

 

Hiện nay, Sở LĐ-TB-XH có 15 đơn vị sự nghiệp công lập. 100% đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ có tiết kiệm kinh phí hoạt động thường xuyên từ nguồn dự toán ngân sách nhà nước. Hầu hết đơn vị thực hiện tự chủ đã chú ý các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi phí đầu vào, chi thường xuyên, chủ động sắp xếp lại bộ máy tinh gọn. Năm 2019, toàn ngành có 6/15 đơn vị triển khai thăm dò ý kiến, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với cơ quan, đơn vị.  

 

Kết luận buổi kiểm tra, ông Vĩnh Thông ghi nhận nỗ lực cải cách tài chính công của ngành LĐ-TB-XH, đồng thời ghi nhận các vướng mắc, kiến nghị và đề nghị ngành chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu điều chỉnh lại một số nội dung được chỉ ra qua kiểm tra.


N.V