Tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính

Thứ Năm, 10/10/2019, 19:13 [GMT+7]

Tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính

Ngày 10-10, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính (CCHC) đợt 2 năm 2019. Hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức phụ trách, tham mưu công tác CCHC của các sở, cơ quan ngành dọc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, phòng nội vụ cấp huyện dự tập huấn.


Tại hội nghị, các thành viên tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng CCHC tỉnh trực tiếp hướng dẫn về cách tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí thành phần chỉ số CCHC theo Quy chế đánh giá, xếp hạng CCHC được UBND tỉnh ban hành ngày 26-9-2019, thay thế quy chế ban hành năm 2018; tổng hợp báo cáo, tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình bổ sung cách chấm điểm... Quy chế trên được áp dụng để đánh giá kết quả CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh từ cuối năm nay.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

 

Các thành viên tập trung hướng dẫn cách tự đánh giá, chấm điểm về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tài chính công; ứng dụng công nghệ thông tin; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001... Đồng thời, hướng dẫn cách thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm và công bố chỉ số CCHC của các đơn vị cấp dưới bảo đảm chính xác, thực chất.

 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian trả lời thắc mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương.


N.V

 

.

các thông tin tiện ích