Công bố 29 danh mục thủ tục hành chính thực hiện thanh toán trực tuyến

Thứ Tư, 09/10/2019, 23:01 [GMT+7]

Công bố 29 danh mục thủ tục hành chính thực hiện thanh toán trực tuyến

Sở Văn hóa và Thể thao vừa thông báo danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến thông qua Trung tâm Hành chính công trực tuyến tỉnh. 
 
Theo đó, có 29 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở có thể thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính bằng hình thức trực tuyến. Cụ thể, có 2 thủ tục thuộc lĩnh vực điện ảnh, 2 thủ tục thuộc lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, 4 thủ tục thuộc lĩnh vực quảng cáo, 20 thủ tục thuộc lĩnh vực thể thao và 1 thủ tục thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở. Để biết thông tin cụ thể và thực hiện thao tác thanh toán trực tuyến, các tổ chức, cá nhân có thể truy cập vào trang web của Cổng thông tin dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh theo địa chỉ www.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn 
 
N.T
  
.

các thông tin tiện ích