Hợp đồng do cấp xã chứng thực có giá trị như công chứng

Thứ Năm, 04/07/2019, 21:59 [GMT+7]

Hợp đồng do cấp xã chứng thực có giá trị như công chứng

. Hỏi: Trường hợp mua bán nhà ở xin chứng thực tại UBND cấp xã được không hay bắt buộc phải tới công chứng để chứng bản hợp đồng?


Hoàng Thị Liên (Diên Lâm, huyện Diên Khánh)


. Trả lời: Theo Luật Nhà ở, các giao dịch mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.


Khoản 4 Điều 122 Luật Nhà ở quy định: “Việc công chứng hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng; việc chứng thực hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có nhà ở”.


Như vậy, hợp đồng mua bán nhà ở không nhất thiết phải do công chứng chứng nhận, mà các bên mua bán có thể liên hệ đến UBND cấp xã nơi có nhà ở đó để yêu cầu chứng thực. Chứng thực của UBND cấp xã hay chứng nhận của công chứng có giá trị như nhau.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

.

các thông tin tiện ích