Xử phạt vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thứ Năm, 27/06/2019, 22:20 [GMT+7]

Xử phạt vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Hỏi: Phương tiện truyền thông đưa tin một số doanh nghiệp chấp hành không nghiêm việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động. Vậy pháp luật quy định xử lý thế nào trước các vi phạm đó?
 
Hoàng Lệ Quyên (thị xã Ninh Hòa)
 
Trả lời: Tại các Nghị định của Chính phủ số 95/2013/NĐ-CP và 88/2015/NĐ-CP, các hành vi vi phạm quy định về đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp bị xử phạt như sau:
 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp hoặc tham gia không đúng mức quy định.
 
2. Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
 
a) Chậm đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;
 
b) Đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định;
 
c) Đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.
 
3. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.
 
Ngoài ra còn buộc truy nộp số tiền BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi của số tiền BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng theo quy định.
 
Với hành vi gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong những trường hợp nhất định còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
 
Luật sư Nguyễn Thiện Hùng 
 
.

các thông tin tiện ích