Trường hợp nào bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng?

Thứ Hai, 24/06/2019, 21:35 [GMT+7]

Trường hợp nào bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng?

Hỏi: Trường hợp nào thì người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại địa phương nơi cư trú?


Hoàng Đình Vân (TP. Nha Trang)


Trả lời: Theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ, người nghiện ma túy tự giác khai báo và tự nguyện đăng ký cai nghiện tại gia đình thì được áp dụng biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình; trường hợp không có điều kiện điều trị cắt cơn tại gia đình thì được cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng (cộng đồng là một đơn vị dân cư được xác định theo phạm vi đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn).


Đối với người nghiện ma túy cư trú tại cộng đồng nhưng không tự giác khai báo và không tự nguyện đăng ký cai nghiện tại gia đình hoặc cộng đồng thì bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.


Trường hợp này trưởng công an xã hoặc tương đương chủ trì lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng gửi tổ công tác (tổ công tác do UBND cấp xã thành lập). Tổ công tác có trách nhiệm thẩm tra, xét duyệt hồ sơ và làm văn bản đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng gửi chủ tịch UBND cấp xã. Trên cơ sở đề nghị này, chủ tịch UBND cấp xã quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.


Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Người phải chấp hành quyết định nếu không tự giác chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành.


Không áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng đối với người nghiện ma túy đang bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú, tại trung tâm quản lý sau cai nghiện theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

.

các thông tin tiện ích