Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Chủ Nhật, 30/06/2019, 23:14 [GMT+7]

Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Hỏi: Người lao động ốm đau đã nghỉ hết số ngày quy định nhưng sức khỏe yếu thì có được thêm chế độ nào khác không? 
 
Đặng Thị Hồng (xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh)
 
Trả lời: Ngoài chế độ ốm đau, người lao động còn được nghỉ chế độ dưỡng sức giúp sức khỏe hồi phục. Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội và Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có nội dung chúng tôi lược trích như sau:
 
Người lao động đã hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong năm, kể cả người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành (số ngày nghỉ ốm đau theo quy định của luật), trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày trong một năm. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định như sau: 
 
a) Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;
 
b) Tối đa 7 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật; 
 
c) Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác.
 
Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Trường hợp người lao động không nghỉ việc thì không được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.
 
Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 
.

các thông tin tiện ích