Các yêu cầu khi chuyển người lao động làm công việc khác

Thứ Sáu, 17/05/2019, 23:41 [GMT+7]

Các yêu cầu khi chuyển người lao động làm công việc khác

Hỏi: Công ty đang dự kiến sẽ điều chuyển một số lao động làm công việc khác, được nghe nói là do nhiệm vụ kinh doanh có thay đổi. Xin cho biết việc chuyển lao động làm việc không theo hợp đồng được quy định thế nào?


Hoàng Oanh (xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa)

Trả lời: Việc chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đã được quy định tại Bộ luật Lao động, là việc chuyển tạm thời, với thời hạn nhất định và trong một số trường hợp nhất định mà doanh nghiệp, người sử dụng lao động  gặp phải.


Tinh thần này được luật ghi nhận như sau:


Người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong trường hợp gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Thời gian chuyển người lao động làm công việc khác không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.


Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 3 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động.


Người lao động tạm thời làm công việc khác được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích