Nhặt được tài sản bị vùi lấp thì giải quyết thế nào?

Thứ Ba, 07/05/2019, 23:39 [GMT+7]

Nhặt được tài sản bị vùi lấp thì giải quyết thế nào?

. Hỏi: Trong lúc đào móng làm nhà ở chúng tôi phát hiện một chiếc hộp, trong đó có một số chén bát, nghi là đồ cổ. Chúng tôi cất giữ để sử dụng số vật này được không?


Trần Minh Hạnh (TP. Cam Ranh)


. Trả lời: Chiếu theo quy định của Bộ luật Dân sự về việc xác lập quyền sở hữu đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy để giải tỏa vướng mắc của bạn trong trường hợp này. Luật quy định như sau:


 Người phát hiện tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm phải thông báo hoặc trả lại ngay cho chủ sở hữu; nếu không biết ai là chủ sở hữu thì phải thông báo hoặc giao nộp cho UBND cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.


Tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy mà không có hoặc không xác định được ai là chủ sở hữu thì sau khi trừ chi phí tìm kiếm, bảo quản, quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau:


a) Tài sản được tìm thấy là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa thì thuộc về Nhà nước; người tìm thấy tài sản đó được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật;


b) Tài sản được tìm thấy không phải là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa mà có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì thuộc sở hữu của người tìm thấy; nếu tài sản tìm thấy có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người tìm thấy được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích