Có thể sử dụng tiền người khác chuyển nhầm vào tài khoản?

Thứ Ba, 14/05/2019, 21:11 [GMT+7]

Có thể sử dụng tiền người khác chuyển nhầm vào tài khoản?

Hỏi: Vừa qua, trên phương tiện truyền thông có đưa tin trường hợp một người bỗng dưng thấy có một khoản tiền được gửi đến tài khoản của mình. Xin cho biết gặp trường hợp này phải xử lý thế nào, mình muốn sử dụng tiền này được không?


Kiều Minh (phường Phước Hải, TP. Nha Trang)


Trả lời: Gặp trường hợp này, bạn không thể tự ý sử dụng tiền đó được, hiểu một cách đơn giản vì đó không phải là tiền của bạn, nó không phải là tài sản của bạn. Quyền sở hữu được xác lập đối với tài sản chỉ trong những trường hợp được pháp luật quy định (được quy định tại Bộ luật Dân sự). Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản mà không có căn cứ pháp luật phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã thu được.


Bộ luật Dân sự quy định về nghĩa vụ hoàn trả có nội dung: người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản đó, nếu không tìm được chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật làm cho người khác bị thiệt hại thì phải hoàn trả khoản lợi đó cho người bị thiệt hại (trừ trường hợp việc chiếm hữu là ngay tình theo quy định pháp luật).


Việc chiếm giữ trái phép tài sản, trong những trường hợp nhất định có thể phải bị xử lý về hình sự.


Bộ luật Hình sự quy định tội chiếm giữ trái phép tài sản như sau:


1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc dưới 10.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.


2. Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích