Cam Lâm: Phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn 11,5%

Thứ Hai, 24/02/2020, 20:34 [GMT+7]

Cam Lâm: Phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn 11,5%

Ban Chỉ đạo Công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Cam Lâm vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác dân số năm 2020.


Theo đó, mục tiêu đề ra trong năm là ổn định quy mô dân số, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi... Các chỉ tiêu được đưa ra gồm: mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đạt 0,5%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn 11,5%; số người áp dụng biện pháp tránh thai mới 8.184 người... Ban chỉ đạo giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai; Trung tâm Y tế huyện chủ động triển khai và hướng dẫn, chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn tham mưu địa phương thực hiện...


H.PHONG

.

các thông tin tiện ích