Vạn Ninh: Hơn 1.730ha rừng có nguy cơ cháy cao

Thứ Hai, 24/02/2020, 20:27 [GMT+7]

Vạn Ninh: Hơn 1.730ha rừng có nguy cơ cháy cao

Theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh, qua rà soát, trong cao điểm mùa khô năm nay trên địa bàn huyện có hơn 1.730ha rừng có nguy cơ cháy cao, chủ yếu là diện tích thuộc lâm phận của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa. Trong đó, có gần 460ha tại xã Vạn Phú, hơn 554ha tại xã Vạn Long và hơn 715ha tại xã Xuân Sơn.
 
Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa, UBND các địa phương trên địa bàn huyện đã và đang hoàn thiện phương án PCCCR, ưu tiên nguồn kinh phí để trang bị phương tiện, dụng cụ, sẵn sàng nhân lực tham gia chữa cháy khi có sự cố xảy ra; tập trung tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ rừng và PCCCR... Thời gian tới, Hạt Kiểm lâm huyện sẽ kiểm tra cụ thể phương án PCCCR của các địa phương, đơn vị chủ rừng.
 
T.B  
.

các thông tin tiện ích