Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa

Thứ Sáu, 27/01/2023, 22:24 [GMT+7]

Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa

Cuối năm 2022, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đây là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh, đặt tại số 26 Hoàng Hoa Thám (phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang), dự kiến hoạt động từ tháng 6-2023.


Bộ phận một cửa tập trung


Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh gồm 3 phòng chức năng với số lượng biên chế nằm trong tổng biên chế của Văn phòng UBND tỉnh, không tính số người được các cơ quan, đơn vị cử đến làm việc (dự kiến 23 đơn vị, gồm: Các sở và Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa). Người được cử đến làm tại trung tâm không quá 24 tháng/đợt và không giới hạn thời gian tối thiểu. Đơn vị cử người đến làm việc chủ động phối hợp với trung tâm trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), quản lý, dự phòng thay thế và đánh giá công chức, viên chức được cử đến.

 

Khi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoạt động, ngoài lực lượng cơ hữu,  còn có người của 23 sở, ngành, trong đó có Bảo hiểm xã hội tỉnh được cử đến làm việc.  (Trong ảnh: Giải quyết thủ tục hành chính tại Bảo hiểm xã hội tỉnh)

Khi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoạt động, ngoài lực lượng cơ hữu, còn có người của 23 sở, ngành, trong đó có Bảo hiểm xã hội tỉnh được cử đến làm việc. (Trong ảnh: Giải quyết thủ tục hành chính tại Bảo hiểm xã hội tỉnh)


Trung tâm có nhiều khu chức năng, riêng khu tiếp nhận và trả kết quả có nhiều quầy, ứng với các lĩnh vực giải quyết TTHC, có camera theo dõi. Trung tâm được xây dựng phần mềm mới tương thích với phần mềm của Cổng Dịch vụ công quốc gia và kế thừa toàn bộ dữ liệu của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh. Nhìn chung, trung tâm là bộ phận một cửa tập trung của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và một số cơ quan ngành dọc để tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển, phối hợp xử lý và trả kết quả; hướng dẫn thực hiện TTHC; số hóa hồ sơ TTHC; giám sát, đánh giá việc giải quyết, trả kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có); hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và chuyển ý kiến giải trình của cơ quan có thẩm quyền đến tổ chức, cá nhân…


Khi trung tâm đi vào hoạt động, người dân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại đây; hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh.


Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân


Năm 2015, tỉnh hoàn thành triển khai phần mềm một cửa điện tử tích hợp với trang thông tin TTHC cho toàn bộ cơ quan hành chính tỉnh. Năm 2018, Chính phủ ra Nghị định 61 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, trong đó có quy định UBND cấp tỉnh quyết định thành lập trung tâm phục vụ hành chính công…; trường hợp chưa đủ điều kiện tổ chức trung tâm phục vụ hành chính công, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đến nay, Khánh Hòa là một trong 6 tỉnh còn duy trì bộ phận một cửa tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Tháng 8-2018, Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh chính thức vận hành với 6 phân hệ thành phần, phục vụ tác nghiệp, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho hơn 300 cơ quan, đơn vị; đến nay đã giải quyết hơn 2,3 triệu hồ sơ với tỷ lệ đúng, sớm hạn hơn 98%, trong đó hơn 577.000 hồ sơ trực tuyến, gần 122.100 lượt thanh toán trực tuyến với 340,7 tỷ đồng.


Tuy nhiên, nhu cầu giải quyết TTHC, sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh ngày càng tăng; gần đây có rất nhiều yêu cầu kết nối hệ thống trung tâm với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia từ các bộ, ngành nên hệ thống có lúc bị nghẽn. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân, tổ chức còn nhu cầu thực hiện TTHC trực tiếp. Bộ phận một cửa tại các sở, ngành hầu hết chật hẹp, xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng tiếp đón, phục vụ...


Ông Nguyễn Thanh Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ giúp tăng tính liên thông, minh bạch; giảm phiền hà, giảm thời gian, công sức và tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức chỉ đến một nơi để giải quyết TTHC; tăng cường sự giám sát của nhân dân với cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước; góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc thành lập trung tâm cũng nhằm thực hiện kịp thời, đầy đủ quy định của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu chính đáng của cá nhân, tổ chức và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính hiện nay.

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là đầu mối tập trung hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị liên quan; không giải quyết TTHC thay các cơ quan, đơn vị. Quan hệ phối hợp làm việc giữa trung tâm với các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp hoạt động do UBND tỉnh quy định. Khi trung tâm đi vào hoạt động, bộ phận một cửa tại các sở, ban, ngành liên quan không còn tồn tại.


NGUYỄN VŨ


 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 59 giây...