Khắc phục tồn tại qua kiểm tra công tác cải cách hành chính

Thứ Năm, 25/02/2021, 06:14 [GMT+7]

Khắc phục tồn tại qua kiểm tra công tác cải cách hành chính

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020.


UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nghiên cứu những mặt đã làm được, các kinh nghiệm, sáng kiến CCHC để tham khảo áp dụng tại đơn vị; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót một cách cụ thể và đánh giá hiệu quả. Đối với những vi phạm đã được nhắc nhở nhưng tiếp tục tái diễn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý…


Các đơn vị được kiểm tra công tác CCHC trong năm qua cần quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên phần mềm và hồ sơ giấy đồng bộ, thống nhất; cập nhật đầy đủ thông tin hồ sơ đầu vào, giấy tờ phát sinh trong quá trình giải quyết và kết quả giải quyết trên phần mềm Một cửa điện tử; nghiêm túc xin lỗi, hẹn lại thời hạn trả kết quả theo quy định. Bên cạnh đó, cần phối hợp chuyển trả hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử đồng bộ, đúng hạn, tránh để tổ chức, công dân đi lại nhiều lần, ảnh hưởng đến chỉ số hài lòng…


Kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2020 cho thấy, một số cơ quan, đơn vị chưa công khai đầy đủ thông tin thủ tục hành chính, thông tin đường dây nóng; tiếp nhận thành phần hồ sơ chưa đúng quy định; chưa tạo lập hồ sơ điện tử đầy đủ, chính xác ngay từ đầu vào; cập nhật thông tin hồ sơ chưa đồng bộ trên phần mềm. Cán bộ, công chức xử lý chưa nắm vững quy trình xử lý hồ sơ trên phần mềm hoặc thực hiện đối phó...


N.B

.

các thông tin tiện ích