Ủy quyền thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học công nghệ

Thứ Hai, 24/08/2020, 22:43 [GMT+7]

Ủy quyền thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học công nghệ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định về việc ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực hoạt động KH-CN thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.


Theo quyết định, phạm vi ủy quyền gồm: Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức và cá nhân về thành phần hồ sơ theo đúng quy định; tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị, tổ chức và cá nhân khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thẩm định hồ sơ, báo cáo kết quả thẩm định cho UBND tỉnh xem xét, quyết định; trả kết quả giải quyết TTHC cho đơn vị, tổ chức và cá nhân.


Danh mục TTHC lĩnh vực hoạt động KH-CN thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh gồm: Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH-CN; hỗ trợ tổ chức KH-CN có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức KH-CN; hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH-CN; công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu; thủ tục mua sáng chế, sáng kiến; hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu; xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật (hạng IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III); xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác và thủ tục xem xét kéo dài thời gian công tác khi đủ tuổi nghỉ hưu cho cá nhân giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ tại tổ chức KH-CN công lập.


C.V

 

.

các thông tin tiện ích