Cam Ranh: Đẩy mạnh nộp hồ sơ điện tử

Thứ Hai, 24/08/2020, 22:36 [GMT+7]

Cam Ranh: Đẩy mạnh nộp hồ sơ điện tử

UBND TP. Cam Ranh vừa có văn bản gửi các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh truyền thông Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh trong thời gian tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19.


Theo đó, UBND thành phố yêu cầu tuyên truyền trực quan tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố và UBND các xã, phường với khẩu hiệu “Hãy nộp hồ sơ điện tử để góp phần phòng, chống dịch Covid-19”. Bên cạnh đó, khuyến khích sử dụng hình thức thông báo qua thư điện tử, điện thoại, tin nhắn SMS và các hình thức tuyên truyền, thông báo phù hợp khác đến khách hàng địa chỉ truy cập của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia.


Nội dung tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng gồm: Địa chỉ và cách thức truy cập, tạo tài khoản đăng nhập; cách thức tạo lập và nộp hồ sơ điện tử; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính; đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; các tiện ích hỗ trợ, giải đáp vướng mắc trực tuyến; cách thức tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ bằng tin nhắn SMS, mã QR trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến.


Nhật Thanh
 

.

các thông tin tiện ích