Công nhận kết quả đối thoại thành không thu lệ phí

Thứ Tư, 03/04/2019, 21:26 [GMT+7]

Công nhận kết quả đối thoại thành không thu lệ phí

. Hỏi: Xin cho tôi hỏi trường hợp tòa án công nhận kết quả đối thoại thành thì có thu lệ phí không?


Phạm Văn Tuấn (TP. Nha Trang)


.  Trả lời: Về vấn đề này, Tòa án nhân dân tối cao đã có hướng dẫn về nghiệp vụ triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân, cụ thể như sau:


Theo Điểm d điểm 3 Công văn số 310/TAND-PC ngày 11-10-2018 Tòa án nhân dân tối cao đã hướng dẫn: “Trường hợp nhận được quyết định hành chính mới thì trung tâm phải thông báo cho bên còn lại biết. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của trung tâm, nếu bên còn lại không có ý kiến phản đối thì đối thoại viên thông báo cho giám đốc trung tâm, chuyển hồ sơ vụ việc, biên bản đối thoại, quyết định hành chính mới cho tòa án. Tòa án ra quyết định công nhận kết quả đối thoại thành…”. Hiện nay, chưa có quy định về công nhận kết quả đối thoại thành ngoài tòa án, vì vậy tòa án không thu lệ phí khi ra quyết định công nhận kết quả đối thoại thành.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà

.

các thông tin tiện ích