Nghiêm cấm tiết lộ thông tin về vụ việc trợ giúp pháp lý

Thứ Năm, 07/03/2019, 23:36 [GMT+7]

Nghiêm cấm tiết lộ thông tin về vụ việc trợ giúp pháp lý

Hỏi: Giữa vợ chồng và con cái có việc mâu thuẫn, bất đồng, muốn nhờ trợ giúp pháp lý (TGPL) tư vấn cho, nhưng lại sợ bị lộ việc ra ngoài làm phức tạp thêm. Có cách gì để được tư vấn mà vẫn giữ được bí mật?


Lê Thị Liên (phường Phước Long, TP. Nha Trang)


Trả lời: Bạn có thể yên tâm về những việc riêng tư của cá nhân, của gia đình mình khi đến với các tổ chức và người thực hiện TGPL. Các tổ chức, cá nhân này có nhiệm vụ bảo đảm bí mật cho bạn.


Luật TGPL đã có điều nghiêm cấm tổ chức thực hiện TGPL và người thực hiện TGPL có hành vi sau đây:


a) Xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL; phân biệt đối xử người được TGPL;


b) Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ người được TGPL; sách nhiễu người được TGPL;


c) Tiết lộ thông tin về vụ việc TGPL, về người được TGPL, trừ trường hợp người được TGPL đồng ý bằng văn bản hoặc luật có quy định khác;


d) Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện TGPL, trừ trường hợp quy định tại luật này và quy định của pháp luật về tố tụng;


đ) Lợi dụng hoạt động TGPL để trục lợi, xâm phạm quốc phòng, an ninh quốc gia, gây mất trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội;


e) Xúi giục, kích động người được TGPL cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trái pháp luật.


Mặt khác, luật cũng nghiêm cấm người được TGPL có các hành vi như: cố tình cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về vụ việc TGPL; xâm phạm sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người thực hiện TGPL và uy tín của tổ chức thực hiện TGPL; gây rối, làm mất trật tự, vi phạm nghiêm trọng nội quy nơi thực hiện TGPL...


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích