Những trường hợp từ chối cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân

Thứ Hai, 04/03/2019, 21:09 [GMT+7]

Hỏi: Những trường hợp nào ngành Kiểm sát nhân dân từ chối cung cấp thông tin cho báo chí?


Nguyễn Tấn Tài (huyện Diên Khánh)

 


Trả lời: Ngành KSND từ chối cung cấp thông tin cho báo chí một số trường hợp, cụ thể như sau:


- Những vấn đề thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật và Danh mục bí mật nhà nước của ngành KSND, bí mật công vụ; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn theo quy định của pháp luật; những vấn đề chưa có thông tin cụ thể, rõ ràng.


- Thông tin liên quan đến các vụ việc trong giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, các vụ án đang được điều tra, truy tố hoặc chưa xét xử.


- Các vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra, đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định của pháp luật chưa được phép công bố.


- Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công bố.


- Các trường hợp thông tin công dân không được tiếp cận theo quy định của pháp luật.


(Điều 6, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành KSND theo Quyết định số 313/QĐ-VKSNDTC ngày 4-7-2018 của Viện trưởng VKSND tối cao)


Luật sư Nguyễn Hồng Hà
 

.

các thông tin tiện ích