Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Thứ Tư, 06/03/2019, 22:29 [GMT+7]

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Hỏi: Xin cho biết khi làm nhà ở hộ gia đình, muốn được cấp phép xây dựng thì phải cần những điều kiện gì?


Nguyễn Bình (Cam Phú, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa)


Trả lời: Để được cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị, theo Luật Xây dựng, phải có các điều kiện sau đây:


a) Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;


b) Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;


c) Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng yêu cầu thiết kế theo quy định.


Hộ gia đình được tự thiết kế nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m, phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình xây dựng đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận;


Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định nêu trên và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.


Riêng với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

.

các thông tin tiện ích