Khối thi đua Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối II): Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Thứ Tư, 24/02/2021, 15:17 [GMT+7]

Khối thi đua Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối II): Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Chiều 24-2, Khối thi đua Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối II), gồm: Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (đơn vị trưởng khối), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021. 
 

 

Các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua.
Các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua.

 

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất ký kết 11 nội dung gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Luật Cán bộ - công chức, Luật Viên chức; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định; xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin; thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tham gia tích cực công tác xã hội… 
 
 

 

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối chụp hình lưu niệm tại hội nghị.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối chụp hình lưu niệm tại hội nghị.

 

Các đơn vị đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2021, trong đó có một số chương trình: Thầy thuốc về làng, hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, hội thao khối Đảng năm 2021… Tại hội nghị, các đơn vị trong khối cũng đã thông qua quy chế hoạt động, đánh giá chấm điểm và bình xét thi đua.
 
 
THÀNH NAM
 
.

các thông tin tiện ích