Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa: Chú trọng công tác phát triển Đảng

Thứ Ba, 23/02/2021, 21:39 [GMT+7]

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa: Chú trọng công tác phát triển Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Mới nhất, trong đợt kết nạp đảng viên chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 91 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp 23 đảng viên mới.

 

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ 1 Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang.
Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ 1 Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang.
 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đề ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã mở 14 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.751 quần chúng ưu tú. Trong đó, có 4 lớp cho 521 cán bộ, đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; 3 lớp cho 358 sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong khối. Kết quả, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chuẩn y kết nạp 929 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 109,3% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối đề ra (kết nạp 850 đảng viên), tỷ lệ đảng viên trong độ tuổi thanh niên vượt 12,79% so với chỉ tiêu.
 
Tuy kết quả đạt được khá tốt nhưng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong khối có những khó khăn. Nguồn quần chúng có xu hướng giảm dần, đa số quần chúng trong các cơ quan, đơn vị đều lớn tuổi, một số nơi không còn nguồn phát triển đảng viên vì 100% cán bộ, công chức, người lao động đã là đảng viên. Các trường trong khối có số lượng sinh viên, học sinh đông nhưng hầu hết thời gian học tập ngắn (từ 3 năm trở xuống)… 
 
Với tình hình đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chú trọng lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác phát triển đảng viên theo hướng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quan tâm xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia công tác phát triển đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên và chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức được thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục trên tinh thần cải cách hành chính trong Đảng nhưng bảo đảm nguyên tắc của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối thường xuyên hướng dẫn các cấp ủy cơ sở, nhất là về nghiệp vụ cho các đồng chí thực hiện công tác đảng vụ; tăng cường nghiên cứu, giải quyết các hồ sơ vướng mắc… để tạo thuận lợi cho công tác phát triển đảng viên.
 
Bà Phạm Thị Khánh Hương - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết, trong kỳ họp ngày 23-2, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thống nhất chuẩn y kết nạp đảng viên đối với 22 quần chúng ưu tú. Trong đó, độ tuổi thanh niên 13 đảng viên (tỷ lệ 59%), 13 đảng viên nữ (tỷ lệ 59%); trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 4 đảng viên (18,2%), đại học 15 đảng viên (68,2%). Đây là kết quả sự chỉ của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đợt kết nạp chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021), 91 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (24-2-1930 - 24-2-2021), hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021). Trong 5 tháng đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối đã chuẩn y kết nạp được 83 đảng viên mới ở các tổ chức cơ sở đảng. 
 
Theo bà Phạm Thị Khánh Hương, thời gian tới, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác phát triển đảng viên. Bên cạnh số lượng, các đơn vị phải chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên được kết nạp, có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị của đảng viên. Càng khó khăn, càng phải nỗ lực phát triển đảng viên, tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
 
XUÂN THÀNH
 
.

các thông tin tiện ích