Hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ Ba, 23/02/2021, 21:56 [GMT+7]

Hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều 23-2, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị hướng dẫn giới thiệu người ứng cử lấy ý kiến nơi công tác và làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự có các ông: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
Theo báo cáo Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 103 người; trong đó, 100 người được giới thiệu, 3 người tự ứng cử. Dự kiến, người được giới thiệu ứng cử ít nhất gồm: Nữ 30 đại biểu (tỷ lệ 34,88%); dân tộc thiểu số 4 đại biểu (tỷ lệ 4%); ngoài Đảng 10 đại biểu (tỷ lệ 10%); người được giới thiệu ứng cử dưới 40 tuổi 15 người (tỷ lệ 15%); đại biểu HĐND tái cử 17 đại biểu (tỷ lệ chiếm 17%). 
 
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ tiến hành thủ tục giới thiệu người ứng cử từ ngày 24-2 đến 11-3; thời gian nộp hồ sơ người ứng cử chậm nhất trước 17 giờ ngày 14-3. 
 
Hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm: Đơn ứng cử; sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú; tiểu sử tóm tắt; bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử. 
 
Khánh Hà
.

các thông tin tiện ích