Tặng Huy hiệu Đảng cho 324 đảng viên

Thứ Hai, 18/05/2020, 21:15 [GMT+7]

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2020 cho 324 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.


Trong đó, tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên, 65 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên, 60 năm tuổi Đảng cho 10 đảng viên, 55 năm tuổi Đảng cho 32 đảng viên, 50 năm tuổi Đảng cho 37 đảng viên, 45 năm tuổi Đảng cho 34 đảng viên, 40 năm tuổi Đảng cho 109 đảng viên, 30 năm tuổi Đảng cho 85 đảng viên.


K.Ninh

.

các thông tin tiện ích