Hội thảo khoa học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 18/05/2020, 16:08 [GMT+7]

Hội thảo khoa học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều 18-5, Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức hội thảo khoa học “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Di sản quý báu, ánh sáng soi đường” nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người.

 

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

 

Hội thảo đã nhận được 35 bài tham luận có chất lượng của cán bộ, giảng viên, học viên trong nhà trường, trong đó có tham luận của Đại tá, Thạc sĩ Tống Hùng Dũng – Chính ủy nhà trường. Các tham luận đã bám sát chủ đề, nội dung, tập trung nghiên cứu, phản ánh về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong quân đội, Binh chủng và trong nhà trường hiện nay; thực trạng và giải pháp tăng cường tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục chính trị ở nhà trường hiện nay; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

 

Theo lãnh đạo nhà trường, đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tình cảm, của cán bộ, giảng viên, học viên về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định giá trị to lớn, vô cùng quý báu của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; củng cố niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

 

THẾ ANH

 

 

.

các thông tin tiện ích