09:05, 18/05/2020

Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị Tỉnh ủy bất thường thực hiện quy trình công tác nhân sự

Ngày 18-5, các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị Tỉnh ủy bất thường...

Ngày 18-5, các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị Tỉnh ủy bất thường thực hiện các bước trong quy trình 5 bước đối với nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Quang cảnh hội nghị cán bộ chủ chốt.

Quang cảnh hội nghị cán bộ chủ chốt.


Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện bước 2, cho ý kiến (bằng phiếu kín) đối với nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Hội nghị Tỉnh ủy thực hiện bước 3, giới thiệu (bằng phiếu kín) nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


N.D