11:06, 10/06/2022

Vạn Ninh: Góp ý Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong

Sáng 10-6, UBND huyện Vạn Ninh tổ chức họp nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tổng hợp góp ý Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Sáng 10-6, UBND huyện Vạn Ninh tổ chức họp nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tổng hợp góp ý Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.


Theo đồ án, Khu Kinh tế Vân Phong có diện tích 150.000ha, trong đó diện tích phần mặt nước khoảng 80.000ha, phần đất liền và đảo khoảng 70.000ha thuộc huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa. Khu Kinh tế được chia thành 16 phân khu, trong đó định hướng tại khu vực huyện Vạn Ninh chủ yếu là các phân khu du lịch và đô thị. Tại cuộc họp, các địa phương, cơ quan, đơn vị đóng góp một số ý kiến như: khi tổ chức di dời dân, tái định cư để phục vụ các dự án trong Khu Kinh tế cần bố trí nơi tái định cư có điều kiện sinh kế phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân, nhất là người dân tại các thôn đảo của xã Vạn Thạnh; cần có chính sách chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho đối tượng bị mất việc làm trên bờ và trên biển khi thực hiện các dự án…


Thanh Hải