UBND tỉnh Khánh Hòa:

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh đến năm 2030

Thứ Sáu, 10/06/2022, 21:54 [GMT+7]

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh đến năm 2030

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Khánh Vĩnh.


Theo quy hoạch, đến năm 2030, tổng diện tích tự nhiên của huyện là 116.642,81ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp giảm từ 112.689,16ha (tính từ hiện trạng năm 2020) xuống còn 107.096,84ha; đất phi nông nghiệp tăng từ 3.751,76ha lên 9.520,82ha; diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch sử dụng đất là 176,74ha. Các khu chức năng được quy hoạch mới như: Đất đô thị 950,07ha; khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) 10.322,54ha; khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) 125ha; khu du lịch 432,69ha; khu thương mại - dịch vụ 90,24ha...


VĨNH THÀNH

.

các thông tin tiện ích