Đồng ý đề xuất giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất

Thứ Năm, 09/06/2022, 22:25 [GMT+7]

Đồng ý đề xuất giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính Khánh Hòa vừa có kiến nghị về việc ban hành đơn giá để tính bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, ngày 5-4-2022, UBND tỉnh có Quyết định 06 bãi bỏ Quyết định 27 ngày 21-12-2017 của UBND tỉnh quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loài vật nuôi, cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Sau khi Quyết định 27 bị bãi bỏ, các địa phương còn tồn đọng một số hồ sơ dự án đã có quyết định thu hồi đất, đã lập biên bản kiểm kê số lượng, khối lượng các loại cây trồng nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.


Để giải quyết những vướng mắc trên, đảm bảo sớm bàn giao mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, giải ngân vốn đầu tư công; tạo điều kiện cho các địa phương lập, thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư, tiến hành chi trả cho người dân, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của 2 sở về đơn giá để tính bồi thường hỗ trợ các loại cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành đơn giá mới, cụ thể như sau: 


Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc đang thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày Quyết định 06 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt.


Đối với những dự án, hạng mục chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thời điểm Quyết định 06 có hiệu lực thi hành thì xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng trên đất theo đơn giá được đề xuất cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành đơn giá mới.


T.K

.

các thông tin tiện ích