Sẽ mở rộng bãi rác Hòn Rọ

Thứ Năm, 09/06/2022, 22:26 [GMT+7]

Sẽ mở rộng bãi rác Hòn Rọ

UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý chủ trương và hỗ trợ một phần kinh phí để mở rộng bãi rác Hòn Rọ ở xã Ninh An (thị xã Ninh Hòa).


Đề nghị 3 nội dung


Bãi rác Hòn Rọ tại thôn Ninh Ích, xã Ninh An có diện tích gần 4,2ha, phục vụ tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt cho 7 phường, 3 xã trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Sau gần 7 năm đưa vào sử dụng, với khối lượng tiếp nhận trung bình từ 65 đến 84 tấn rác/ngày tùy giai đoạn, đến thời điểm này, bãi rác Hòn Rọ đã gần đầy, cần sớm được mở rộng. Để đầu tư mở rộng bãi rác, UBND thị xã Ninh Hòa đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với 3 nội dung. Cụ thể, UBND thị xã Ninh Hòa đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện đầu tư dự án Mở rộng hố chôn lấp rác thải sinh hoạt tại bãi rác Hòn Rọ từ nguồn ngân sách nhà nước. Theo tính toán, việc đầu tư mở rộng ô chôn lấp nằm tiếp giáp với bãi rác hiện hữu có diện tích 3,1ha, phù hợp với quy hoạch vì phần diện tích này nằm trong phạm vi 10ha thuộc quy hoạch bãi rác Hòn Rọ; kinh phí thực hiện dự án này khoảng 14,5 tỷ đồng. Thị xã Ninh Hòa kiến nghị tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí đầu tư.

 

Bãi chôn lấp rác Hòn Rọ hiện nay.

Bãi chôn lấp rác Hòn Rọ hiện nay.


Ngoài ra, giai đoạn 2015-2021, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải rắn, nước rỉ rác tại bãi rác Hòn Rọ được thị xã Ninh Hòa thực hiện theo phương thức đặt hàng với Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa, áp dụng định mức, đơn giá theo quy định. Tuy nhiên, khi dự án Mở rộng hố chôn lấp rác thải được đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách, sẽ có sự thay đổi về đơn giá trong việc thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải rắn trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Do đó, thị xã Ninh Hòa xin ý kiến tỉnh cho phép tiếp tục đặt hàng với Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đến hết năm 2022. Sau khi dự án mở rộng hố chôn lấp hoàn thành, thị xã sẽ tổ chức thực hiện đấu thầu công khai dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn theo quy định.


Hỗ trợ một phần ngân sách tỉnh


Mới đây, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo việc thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, nước rỉ rác trên địa bàn thị xã Ninh Hòa theo phương thức đặt hàng và việc triển khai đầu tư dự án Mở rộng hố chôn lấp rác thải sinh hoạt Hòn Rọ. Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho phép UBND thị xã Ninh Hòa tiếp tục thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, nước rỉ rác trên địa bàn thị xã theo phương thức đặt hàng trong năm 2022 với Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa. Kể từ năm 2023 phải xây dựng kế hoạch tổ chức đấu thầu theo quy định.


Về dự án Mở rộng hố chôn lấp rác thải sinh hoạt tại bãi rác Hòn Rọ, việc đầu tư dự án là cần thiết và cấp bách, vì khả năng đến cuối năm 2022, các hố chôn lấp hiện tại sẽ lấp đầy, nếu không sớm đầu tư sẽ gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Do đó, UBND tỉnh thống nhất với HĐND, UBND thị xã Ninh Hòa về chủ trương đầu tư dự án, đồng thời thống nhất hỗ trợ một phần ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện dự án; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-6.


 Hồng Đăng

 

.

các thông tin tiện ích