Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu tái định cư hồ chứa nước Sông Cạn

Thứ Sáu, 21/08/2020, 22:49 [GMT+7]

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu tái định cư hồ chứa nước Sông Cạn

UBND TP. Cam Ranh vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư hồ chứa nước Sông Cạn, xã Cam Thịnh Tây.


Theo đó, quy mô điều chỉnh quy hoạch 2,68ha; số lượng lô đất của khu đất ký hiệu NV-02 điều chỉnh từ 20 lô thành 30 lô, diện tích từ 224,35m2 đến 410,09m2; điều chỉnh số lượng lô đất của khu đất ký hiệu NV-05 từ 26 lô thành 30 lô, diện tích từ 232,07m2 đến 260,26m2; các nội dung khác giữ nguyên.


Thành phố giao các phòng, ban liên quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND xã Cam Thịnh Tây quản lý, điều chỉnh quy hoạch theo quy định hiện hành; xã Cam Thịnh Tây tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt, công bố, tuyên truyền, phối hợp quản lý quy hoạch theo quy định…


V.L

.

các thông tin tiện ích