Cam Lâm: Giải quyết các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa phân lô trên địa bàn

Thứ Năm, 20/08/2020, 22:16 [GMT+7]

Cam Lâm: Giải quyết các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa phân lô trên địa bàn

UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa tổ chức cuộc họp về việc giải quyết các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và hiến đất, xây dựng đường giao thông, tách thửa phân lô trên địa bàn huyện.

 

Một khu vực phân lô bán nền ở xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm.

Một khu vực phân lô bán nền ở xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm.


Sau khi nghe Phòng Tài nguyên - Môi trường và Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa Chi nhánh huyện Cam Lâm báo cáo, ông Nguyễn Hữu Hảo - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm kết luận: Đối với các trường hợp tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện theo đúng Quyết định 32/2014 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh và Quyết định 13/2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh.


Đối với trường hợp xin hiến đất làm đường, đầu tư đường giao thông để phân lô tại các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, UBND huyện Cam Lâm đang xin ý kiến của UBND tỉnh. Sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, UBND huyện Cam Lâm sẽ xem xét giải quyết hồ sơ của các hộ.


V.Kỳ
 

.

các thông tin tiện ích