Diên Khánh: Gần 86 tỷ đồng đầu tư đường nối Diên Lộc - Diên Bình

Thứ Hai, 17/08/2020, 21:06 [GMT+7]

Diên Khánh: Gần 86 tỷ đồng đầu tư đường nối Diên Lộc - Diên Bình

Theo thông tin của HĐND huyện Diên Khánh, giai đoạn 2021 - 2024, huyện sẽ đầu tư đường nối Diên Lộc - Diên Bình với tổng mức gần 86 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hơn 51 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 34 tỷ đồng.


Quy mô đường đầu tư gồm 2 nhánh, có chiều dài 3km, mặt cắt 13m, kết cấu bê tông nhựa, có đầy đủ hệ thống thoát nước, bó vỉa, vỉa hè, điện chiếu sáng… Địa điểm đầu tư tại xã Bình Lộc.


HĐND huyện giao UBND huyện trong năm 2021 chuẩn bị các bước khảo sát, xây dựng, lập, thẩm định và phê duyệt dự án để từ năm 2022 - 2024 tổ chức lựa chọn nhà thầu, thi công, đưa công trình vào sử dụng.


V.L
   
 

.

các thông tin tiện ích