Xử lý sự cố môi trường từ sản xuất, khai thác khoáng sản

Thứ Năm, 04/07/2019, 21:49 [GMT+7]

Xử lý sự cố môi trường từ sản xuất, khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường của các cơ sở sản xuất, dự án khai thác khoáng sản.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các cơ cơ sở sản xuất, dự án khai thác khoáng sản xây dựng, thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; tổ chức các biện pháp cảnh báo, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó là đánh giá, thống kê cơ sở sản xuất và dự án khai thác khoáng sản có nguy cơ gây ra sự cố môi trường.


Duy Nhật

.

các thông tin tiện ích