Tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người trong ngành Giáo dục

Thứ Tư, 19/05/2021, 22:05 [GMT+7]

Tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người trong ngành Giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người năm 2021.


Theo đó, sở đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm mua bán người, tội phạm giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người 30-7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30-7” phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; xây dựng mô hình Câu lạc bộ phòng, chống mua bán người trong nhà trường cho học sinh và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trên địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống mua bán người cho học sinh trong chương trình giáo dục chính khóa và trong hoạt động trải nghiệm; chú ý thực hiện đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú.


V.T


 

.

các thông tin tiện ích