10:09, 02/09/2020

Ông Thiện "khuyến học"

Tuy đã hơn 70 tuổi nhưng với nhiệt huyết và mong muốn góp phần chung tay xây dựng quê hương, cựu chiến binh Nguyễn Đức Thiện (thôn Xuân Thọ, xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh) luôn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tại địa phương, nhất là công tác khuyến học.

Tuy đã hơn 70 tuổi nhưng với nhiệt huyết và mong muốn góp phần chung tay xây dựng quê hương, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Đức Thiện (thôn Xuân Thọ, xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) luôn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tại địa phương, nhất là công tác khuyến học.


Ông Thiện cho biết, hơn 20 năm tham gia công tác hội và giữ nhiều trọng trách khác nhau như: Chủ tịch Hội CCB xã Xuân Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành hội…, đến năm 2013, ông nghỉ công tác do tuổi cao. Tuy vậy, với mong muốn được góp phần chung tay xây dựng quê hương, ông vẫn tham gia các hoạt động, phong trào tại địa phương, nhất là chăm lo cho thế hệ trẻ. Ông đã vận động cán bộ, hội viên Chi hội CCB thôn Xuân Thọ xây dựng mô hình Chi hội khuyến học. Thời gian đầu, hoạt động của Chi hội khuyến học gặp không ít khó khăn. Vì vậy, ông cùng hội viên trong chi hội đến từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân gây quỹ khuyến học. Chính sự nhiệt huyết đó đã thuyết phục được cán bộ, hội viên và người dân trong khu dân cư cùng tham gia. Qua đó, đã có hơn 500 học sinh được giúp đỡ, động viên kịp thời để tiếp bước đến trường với số tiền gần 100 triệu đồng. Mô hình khuyến học của ông Thiện được Hội CCB xã học tập, nhân rộng ra toàn xã; đồng thời được Hội CCB huyện Vạn Ninh nhân rộng trong toàn huyện.

 

Ông Nguyễn Đức Thiện tặng quà cho học sinh xã Xuân Sơn.

Ông Nguyễn Đức Thiện tặng quà cho học sinh xã Xuân Sơn.


Không chỉ thực hiện công tác khuyến học, ông Thiện còn hướng đến công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ địa phương. Hàng tháng, ông đều phối hợp với các trường học trên địa bàn xã tổ chức kể chuyện về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Bác Hồ, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc cho học sinh.


Ông Lường Ngọc Minh - Chủ tịch Hội CCB xã Xuân Sơn cho biết, CCB Nguyễn Đức Thiện là một trong những hội viên nòng cốt, gương mẫu, nhiệt huyết trong công tác và có đóng góp rất tích cực cho hội. Ông đã tham mưu cho Ban Chấp hành hội và chi hội xây dựng nhiều mô hình, nhất là mô hình Chi hội khuyến học. Đến nay, mô hình đã được huyện nhân rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. Ông còn là tuyên truyền viên giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; vận động nhân dân trong khu dân cư chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm đưa đời sống, phong trào của địa phương ngày càng đi lên. Từ sự vận động đó, nhân dân địa phương đã đồng hành cùng hội CCB trong các hoạt động, phong trào và đạt hiệu quả cao.


Ông Trần Văn Long - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Vạn Ninh đánh giá, ở xã Xuân Sơn, CCB Nguyễn Đức Thiện là một tấm gương điển hình. Tuy tuổi cao nhưng ông vẫn tích cực tham gia công tác dân vận tại khu dân cư và vận động thành lập Chi hội khuyến học mang lại hiệu quả thiết thực.


Thanh Hải