09:01, 01/01/2020

Nha Trang: Triển khai kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán

UBND thành phố Nha Trang vừa có công văn về việc triển khai công tác năm 2020 và chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

UBND TP. Nha Trang vừa có công văn về việc triển khai công tác năm 2020 và chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

 

Đường phố Nha Trang lung linh về đêm

Đường phố Nha Trang lung linh về đêm


Theo đó, UBND thành phố giao các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình, kết quả triển khai công tác năm 2019; đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành công việc...; xây dựng và ban hành kế hoạch công tác năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương; yêu cầu các tổ chức, địa phương chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa, nghệ thuật... phục vụ nhân dân và du khách đón Tết. Trong đó, Công an thành phố tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy; xử lý nghiêm các bè nổi, tàu thuyền không đủ điều kiện nhưng vẫn hoạt động phục vụ khách du lịch; Phòng Y tế thành phố tăng cường kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...


V.THÀNH