01:01, 01/01/2020

Hoàn thành cắm mốc, khơi thông dòng chảy sông Bà Vệ và sông Kim Bồng

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh, đến nay, ban đã hoàn thành cơ bản việc cắm mốc, khơi thông dòng chảy sông Bà Vệ và sông Kim Bồng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh, đến nay, ban đã hoàn thành cơ bản việc cắm mốc, khơi thông dòng chảy sông Bà Vệ và sông Kim Bồng.


Theo đó, ban đã cắm 279 mốc lộ giới theo quy hoạch được duyệt sông Kim Bồng. Cùng với đó, khơi thông dòng chảy sông Bà Vệ và sông Kim Bồng đoạn từ đường Lương Định Của, phường Ngọc Hiệp đến hạ lưu sông tại cầu Hộ với chiều dài 2.321m; đoạn từ cầu Chợ Mới trên đường 23-10 đến ngã ba sông Bà Vệ và sông Kim Bồng với chiều dài 867m; đoạn sông Bà Vệ từ cầu Bà Vệ trở lên phía cầu đường Sắt với chiều dài 100m. Riêng đoạn sông Kim Bồng từ cầu đường Sắt đến cầu Chợ Mới trên đường 23-10 với chiều dài 160m không thể triển khai thi công, do ranh giới đất của một số hộ dân (đã được chứng nhận quyền sử dụng đất) chồng lấn lên phạm vi dòng chảy trong khi dự án không có khoản mục chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.


Duy Nhật