Tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Chủ Nhật, 03/11/2019, 22:27 [GMT+7]

Tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.


Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, trước hết là người đứng đầu phải nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách; lấy hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn được giao phụ trách là chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng hàng năm.


Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội, nhất là thanh, thiếu niên về hiểm họa ma túy; tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách, đặc biệt là vai trò chủ trì của lực lượng công an; thực hiện đồng bộ các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp, triệt xóa các tụ điểm, điểm tổ chức sử dụng ma túy trái phép; thực hiện điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm liên quan đến ma túy, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội về ma túy mà có...


KHÁNH TÂM
 

.

các thông tin tiện ích