Tăng cường rà soát hoạt động chuyển nhượng vốn

Chủ Nhật, 03/11/2019, 21:46 [GMT+7]

Tăng cường rà soát hoạt động chuyển nhượng vốn

Thời gian qua, hoạt động chuyển nhượng vốn của cá nhân trong các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh diễn ra khá sôi động. Ngành Thuế tỉnh đã và đang tăng cường rà soát, thông báo, nhắc nhở người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân bổ sung từ hoạt động này.

Có 2.979 trường hợp chuyển nhượng vốn


Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh, ước tính đến tháng 9-2019, qua rà soát, toàn tỉnh có 2.979 trường hợp chuyển nhượng vốn. Trong đó, có 1.129 lần chuyển nhượng vốn DN có hồ sơ chứng minh cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ thuế; 137 lần chuyển nhượng DN đã kê khai thuế thay cá nhân; 1.713 trường hợp DN chưa có hồ sơ chứng minh cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nhưng chưa kê khai thuế thay. Sau khi cơ quan thuế có thông báo yêu cầu người nộp thuế rà soát, mới có 14 DN nộp 61 hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân bổ sung (thay cá nhân); số thuế phát sinh và tiền chậm nộp đã nộp vào ngân sách 93 triệu đồng. Số thuế phải nộp chủ yếu tập trung đối với trường hợp chuyển nhượng chứng khoán (cổ phiếu, cổ phần) của người nộp thuế.  

 

Hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế.

Hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế.


Theo ông Lê Hải Ưng - Trưởng phòng Thanh tra, kiểm tra số 2 Cục Thuế tỉnh, số thuế thu nhập cá nhân phát sinh phải nộp qua rà soát không cao do người nộp thuế thường kê khai giá bán bằng giá mua nên không phát sinh giá trị chênh lệch từ hoạt động chuyển nhượng vốn. Nhiều trường hợp có phát sinh chuyển nhượng vốn nhưng DN chưa thực hiện kê khai thay các cá nhân, chủ yếu tại Chi cục Thuế TP. Nha Trang có 1.606 hồ sơ.

Tiếp tục rà soát

 

Theo quy định, DN thực hiện thủ tục thay đổi danh sách cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng chứng khoán không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì DN nơi cá nhân chuyển nhượng có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay. Hoạt động chuyển nhượng vốn phải thông báo với cơ quan chức năng trong trường hợp liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài hoặc thay đổi vốn của cổ đông sáng lập DN.

Thực tế, công tác quản lý thuế từ hoạt động chuyển nhượng vốn của cá nhân trong DN còn khó khăn. Nhiều đơn vị chưa nắm được quy định liên quan đến việc chấp hành nghĩa vụ thuế trong trường hợp cá nhân chuyển nhượng nhưng chưa có hồ sơ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Việc đăng ký thay đổi thông tin của DN với cơ quan chức năng chưa đầy đủ. Mặt khác, cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh chưa nắm bắt kịp thời thông tin dữ liệu liên quan đến việc chuyển nhượng vốn, còn phụ thuộc vào việc người nộp thuế tự kê khai do quy định của Luật DN. Bên cạnh đó, số lần phát sinh chuyển nhượng vốn theo kết quả rà soát, cung cấp thông tin của người nộp thuế cao hơn nhiều so với số lần thay đổi thông tin thành viên, cổ đông do Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp…


Thời gian tới, ngành Thuế tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn; thông báo, đôn đốc người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân bổ sung kịp thời; chấn chỉnh công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở người nộp thuế. Cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật thuế để người nộp thuế nắm bắt; giám sát các trường hợp đang xác định ưu đãi, có nguy cơ cao vi phạm về hóa đơn và thực hiện dự án liên tục có chuyển nhượng vốn. Bên cạnh đó, ngành sẽ bổ sung các đơn vị có rủi ro cao về chấp hành pháp luật thuế để thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất theo đúng thủ tục; quản lý chặt chẽ người nộp thuế hoàn thuế theo từng niên độ; tập trung rà soát các trường hợp đang thực hiện ưu đãi miễn, giảm thuế và có biến động mạnh về doanh thu hoặc ngành nghề sản xuất kinh doanh nhưng không phù hợp với quy mô…


K.NGUYỄN
 

.

các thông tin tiện ích