Xử lý tình trạng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp chồng chéo

Chủ Nhật, 03/11/2019, 22:23 [GMT+7]

Xử lý tình trạng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp chồng chéo

Theo thông tin từ Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2020 trở đi, việc xử lý chồng chéo, trùng lắp trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp sẽ được thực hiện tự động thông qua “Phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” (tại địa chỉ: http://kehoach.thanhtra.khanhhoa.gov.vn).

 

Đây là phần mềm có chức năng tự động rà soát chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đối với thanh tra các sở, ban, ngành; hỗ trợ trình tự, thủ tục tiến hành và theo dõi tiến độ đối với các cuộc thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, thanh tra các huyện, thị xã, thành phố.


Duy Nhật

.

các thông tin tiện ích