Kiến nghị gia hạn tiến độ giai đoạn 2 thu phí tự động không dừng

Thứ Hai, 25/11/2019, 07:38 [GMT+7]

Kiến nghị gia hạn tiến độ giai đoạn 2 thu phí tự động không dừng

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản báo cáo Chính phủ về tình hình triển khai dự án thu phí tự động không dừng. Theo đó, bộ xin gia hạn thời gian triển khai giai đoạn 2 của dự án sang năm 2020.


Giai đoạn 2 của dự án có tổng số 33 trạm, bao gồm: 10 trạm trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và 23 trạm trên các tuyến cao tốc và các quốc lộ khác. Dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án từ tháng 5-2019. Hiện nay, nhà đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án theo quy định. Việc chưa thành lập được doanh nghiệp dự án ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện do nhà đầu tư chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các bước tiếp theo. Với tiến độ thành lập doanh nghiệp dự án chậm như hiện nay, dự án có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Bộ GTVT cho biết sẽ tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt, vận hành các trạm thu phí. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gia hạn thực hiện hệ thống thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí thuộc giai đoạn 2 và các dự án cao tốc sang năm 2020.


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 3 trạm thu phí, trong đó Trạm thu phí Cam Thịnh đã lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng, Trạm thu phí Ninh An chưa thực hiện và Trạm thu phí Ninh Xuân (chưa vận hành).


Được biết, giai đoạn 1 có tổng số 44 trạm, gồm 26 trạm trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và 18 trạm trên các tuyến cao tốc và các quốc lộ khác được bổ sung vào dự án. Đến nay, đã lắp đặt, vận hành 25/26 trạm trên Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và 13 trạm trên các tuyến quốc lộ khác. Hiện còn 4 trạm thu phí trên các tuyến cao tốc chưa triển khai.


THÀNH NAM

.

các thông tin tiện ích