11:04, 26/04/2021

Những điển hình học tập và làm theo Bác

Qua 5 năm triển khai học tập, thực hiện Chỉ thị 05, trong toàn Đảng bộ tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu. Báo Khánh Hòa xin giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đó là:

Qua 5 năm triển khai học tập, thực hiện Chỉ thị 05, trong toàn Đảng bộ tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu. Báo Khánh Hòa xin giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đó là:

 

Lực lượng Công an tỉnh “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Ảnh: Đại tá Nguyễn Văn Ngàn - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Cao Mẫn, xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh.
Lực lượng Công an tỉnh “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Ảnh: Đại tá Nguyễn Văn Ngàn - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Cao Mẫn, xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh.

 

Thời gian qua, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định, chỉ đạo quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh. Ảnh: Đội Sở Nội vụ trình bày sáng kiến tại vòng chung khảo cuộc thi Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính dành cho công chức, viên chức trẻ tỉnh năm 2019.
Thời gian qua, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định, chỉ đạo quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh. Ảnh: Đội Sở Nội vụ trình bày sáng kiến tại vòng chung khảo cuộc thi Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính dành cho công chức, viên chức trẻ tỉnh năm 2019.

 

Ông Trương Tấn Minh - nguyên Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Ảnh: Ông Trương Tấn Minh tặng quà cho người nghèo xã Cam Tân (huyện Cam Lâm).
Ông Trương Tấn Minh - nguyên Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Ảnh: Ông Trương Tấn Minh tặng quà cho người nghèo xã Cam Tân (huyện Cam Lâm).

 

Chị Tro Thị Hợp - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Chi Chay, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn là tấm gương nỗ lực lao động, sản xuất và vận động người dân trong thôn thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Chị Tro Thị Hợp - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Chi Chay, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn là tấm gương nỗ lực lao động, sản xuất và vận động người dân trong thôn thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.