Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Lan tỏa học và làm theo Bác

Thứ Tư, 14/04/2021, 21:28 [GMT+7]

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Lan tỏa học và làm theo Bác

Những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nhiều tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh Khánh Hòa đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều chương trình, phong trào, việc làm thiết thực.


Nhiều hoạt động thiết thực


Thời gian qua, các DN trong khối đã gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Điển hình như Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã triển khai việc học tập và làm theo Bác trên cơ sở bám sát các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thắp sáng đường quê”… Đảng bộ Tổng Công ty Khánh Việt với các phong trào: “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ”, “5S” (Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng), “DN Việt Nam hội nhập và phát triển”… Ngoài ra, tổng công ty còn tổ chức thi sáng tác logo, slogan, thi viết kỷ yếu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất - kinh doanh.  

 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05.


Ông Trần Xuân Lãm - Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh cho biết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các tổ chức cơ sở đảng gắn với sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề một cách nghiêm túc bằng các hình thức phong phú. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác thông qua các phong trào, việc làm thiết thực như hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ các gia đình chính sách. Hàng năm, các DN đóng góp hơn 10 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.


Tiếp tục thực hiện có hiệu quả


Bên cạnh kết quả đạt được, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối DN tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Một số DN trong khối hoạt động trên địa bàn rộng khắp cả nước, do đó việc triển khai học tập còn gặp khó khăn, chưa kịp thời. Không ít DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài chưa thực sự thực hiện tốt việc triển khai học tập, viết thu hoạch và đăng ký làm theo hàng năm. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc gồm nhiều loại hình DN, cán bộ làm công tác đảng ở cơ sở đa số kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi nên việc cập nhật và nắm vững các hoạt động của Đảng vẫn chưa đạt mục tiêu.


Bà Lê Thị Ngọc Sương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh cho biết: “Do đặc thù của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, yếu tố lợi nhuận đặt lên hàng đầu, vì vậy công tác xây dựng Đảng có lúc, có nơi chưa được chủ DN và cấp ủy cơ sở quan tâm đúng mức, làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập và làm theo Bác. Ngoài ra, trong việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đơn vị chỉ triển khai thực hiện theo kiểu đối phó, không lấy việc đăng ký của cá nhân làm tiêu chí đánh giá, xếp loại; tính tiên phong gương mẫu, tinh thần tự giác của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế...”.


Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối DN tỉnh vừa tổ chức, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị 05 và Kế hoạch số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện, đặc thù của các loại hình DN; nâng cao chất lượng, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ cơ sở. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cần xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông lưu ý, việc học tập và làm theo Bác phải thực chất, tránh hình thức; công tác khen thưởng phải đúng người, đúng thành tích để tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua.


ĐÌNH LÂM

 

.

các thông tin tiện ích