Khánh Vĩnh: Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác

Thứ Hai, 12/04/2021, 21:13 [GMT+7]

Khánh Vĩnh: Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 5 năm qua, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã ban hành các kế hoạch, phát động các phong trào thi đua thiết thực. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực ở các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quan tâm cải cách hành chính


Để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng thành nhiệm vụ cụ thể ở các đơn vị, địa phương, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản, lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện, coi đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét thi đua cũng như nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao hàng năm.

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 5 năm qua, huyện Khánh Vĩnh đã ban hành các kế hoạch, phát động các phong trào thi đua thiết thực. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực ở các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa UBND huyện Khánh Vĩnh.


Theo ông Văn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND huyện, xác định cải cách hành chính là khâu đột phá để tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, UBND huyện đã rà soát những hạn chế, tồn tại, tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ từ huyện đến cấp xã. Kết quả, công tác cải cách hành chính của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, hàng năm luôn giữ vững xếp hạng cải cách hành chính đạt loại tốt. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng. 100% cơ quan Nhà nước thực hiện trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng và xây dựng chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã đảm bảo các tiêu chí ở mức độ III trở lên. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngày càng đi vào nề nếp, 100% phòng, ban cấp huyện, các xã, thị trấn có bộ phận một cửa hoạt động thường xuyên và đã thực hiện liên thông nhiều thủ tục hành chính, bước đầu được các tổ chức, công dân liên hệ giải quyết công việc đánh giá cao, chỉ số mức độ hài lòng hàng năm đạt 85% trở lên. Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được quan tâm, huyện đã thực hiện sáp nhập đối với 2 đơn vị sự nghiệp cấp huyện; hoàn thành việc sáp nhập thôn, tổ dân phố theo đúng quy định của pháp luật.


5 năm qua, toàn huyện đã tiếp 998 lượt/1.003 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các vụ việc đều đã được giải quyết hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND cấp xã đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác tiếp công dân trong phạm vi phụ trách; thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân... Qua đó, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân; đối thoại, vận động, thuyết phục, tháo gỡ vướng mắc, bức xúc của nhân dân. Những vấn đề nổi cộm, tồn tại, hạn chế có tác động lớn đến đời sống người dân đều được UBND huyện chỉ đạo tập trung giải quyết.


Chú trọng công tác tuyên truyền


Trong công tác tuyên truyền, 5 năm, toàn huyện thực hiện hơn 450 tin bài tuyên truyền, phản ánh về việc thực hiện Chỉ thị 05 của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện; phản ánh gương người tốt việc tốt tại cơ sở, những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo gương Bác. Hàng năm, UBND huyện tổ chức các hoạt động thông tin cổ động; hội diễn nghệ thuật quần chúng; liên hoan các làng văn hóa, trong đó thực hiện lồng ghép các chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các phần thi... UBND huyện đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng sân khấu hóa, tổ chức giao lưu, tọa đàm, biểu dương gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua đó, biểu dương các gương điển hình và nhân rộng những cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ.


Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên trong hoạt động của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Qua đó, tạo sức bật mới cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, toàn diện, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.


V.THÀNH

 

.

các thông tin tiện ích