Thông báo tuyển dụng viên chức

Thứ Năm, 07/01/2021, 22:44 [GMT+7]

Thông báo tuyển dụng viên chức

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 104 viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính từ ngày 8-1-2021 đến hết ngày 6-2-2021 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: Khu liên cơ II - số 04 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa.


Mọi thông tin chi tiết có liên quan đến việc tuyển dụng viên chức, đề nghị truy cập tại cổng thông tin điện tử Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: http://sldtbxh.khanhhoa.gov.vn hoặc liên hệ Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, số điện thoại 02583.811.505.

.

các thông tin tiện ích