Sở Y tế Khánh Hòa tuyển dụng 633 viên chức

Thứ Tư, 16/12/2020, 21:57 [GMT+7]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG


Sở Y tế Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 633 viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Khánh Hòa, cụ thể như sau:


1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 633 (Sáu trăm ba mươi ba).


2. Ngạch tuyển dụng: Bác sĩ, Y sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược, Kỹ thuật y, Dân số, Y tế công cộng, Công tác xã hội.


3. Điều kiện và hồ sơ đăng ký dự tuyển: Thông tin chi tiết xem hướng dẫn tại Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2020 trên website của Sở Y tế Khánh Hòa (địa chỉ: http://syt.khanhhoa.gov.vn).


4. Thời gian và địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:


- Thời gian: Từ ngày 17-12-2020 đến 17giờ ngày 15-1-2021.


- Địa điểm: Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, Số 3 đường Hàn Thuyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Mọi liên lạc để có thông tin liên quan đến kỳ xét tuyển viên chức y tế năm 2020 qua số điện thoại: 02583.828 804.

.

các thông tin tiện ích