Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức

Thứ Ba, 08/12/2020, 22:37 [GMT+7]

Thông báo tuyển dụng


Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2020, như sau:


1. Số lượng người làm việc cần tuyển dụng: 36 vị trí, cụ thể:


- Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng: 07 vị trí;


- Nhà hát Nghệ thuật truyền thống: 18 vị trí;

 

- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh: 06 vị trí;


- Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao: 05 vị trí.


Chi tiết thông tin về vị trí tuyển dụng cập nhật tại Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao svhtt.khanhhoa.gov.vn tại mục Thông báo.


2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:


- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

 

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.


- Có đơn đăng ký dự tuyển. - Có lý lịch rõ ràng.


- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.


- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.


- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.


3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí xét tuyển:


- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 09/12/2020 đến 17 giờ 00 ngày 08/01/2021


- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa.


Địa chỉ: 01 - 03 Ngô Quyền, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa; Điện thoại: 0258.3828635.


- Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/hồ sơ


4. Hình thức và nội dung tuyển dụng.


Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo 2 vòng như sau:


a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.


Các thí sinh đạt vòng 1 sẽ được thông báo triệu tập tham dự vòng 2.


b) Vòng 2: Kiểm tra nghiệp vụ chuyên ngành


- Hình thức xét tuyển:


Thực hiện hình thức phỏng vấn đối với các lĩnh vực khoa học và công nghệ chuyên ngành điện - điện tử, lĩnh vực văn hóa cơ sở và lĩnh vực hành chính - văn phòng.


Thực hiện hình thức thực hành đối với các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, lĩnh vực thể dục thể thao.


- Nội dung: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí vệc làm cần tuyển.


5. Thời gian và địa điểm xét tuyển


- Thời gian:

 

Vòng 1 dự kiến ngày 18/01/2021,


Vòng 2 dự kiến ngày 27/02/2021.


- Địa điểm: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa; Địa chỉ: 01 - 03 Ngô Quyền, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.

.

các thông tin tiện ích