Thông báo

Thứ Hai, 16/03/2020, 23:18 [GMT+7]
THÔNG BÁO
 
Do dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Quân đoàn 3 B3 không tổ chức nữa, hoãn lại vào đầu năm 2021. Vậy thông báo để các đồng chí biết.
                                           TM Ban liên lạc
                                              Hoàng Giới
.

các thông tin tiện ích