Thông báo bán giấy phế liệu là cùi và vé số thu hồi

Thứ Năm, 12/03/2020, 22:07 [GMT+7]
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa bán giấy phế liệu là cùi và vé số thu hồi hết hạn lưu trữ. Đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty. Số 03 - Pasteur, TP. Nha Trang. Điện thoại: (0258) 3 822909  - 3562310 (Trong giờ làm việc).
 
Thời hạn chót đến hết ngày 22/3/2020 
 
(Theo dấu của bưu điện).
.

các thông tin tiện ích